START
GÓI CƠ BẢN
500.000K
DÙNG 01 LẦN
 • Không giới hạn người chơi
 • Không giới hạn sự kiện tổ chức
 • Import danh sách người chơi từ excel
 • Tự thay nền, Logo
GÓI DÙNG NHIỀU
500.000K
GIẢM 100K CHO CÁC SỰ KIỆN KẾ TIẾP
 • Không giới hạn người chơi
 • Không giới hạn sự kiện tổ chức
 • Import danh sách người chơi từ excel
 • Tự thay nền, logo
GÓI TÙY CHỈNH
LIÊN HỆ
THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
 • Không giới hạn người chơi
 • Không giới hạn sự kiện tổ chức
 • Import danh sách người chơi từ excel
 • Tự thay nền, logo